Želja naročnikov je bila, da naredimo unikatno igralo s čim več možnostmi za gibalni razvoj. 

Ob smiselni umestitvi igrala na parcelo, smo tako razmislili še o zasnovi čim več gibalnih izzivov za različna starostna obdobja.

Osnova igrala predstavlja konstrukcija za dve gugalnici, na katero je naslonjen podest z igralno hiško. Na zadnji strani igrala smo postavili plezalno steno, ki se na vrhu nadaljuje po hrbtni strani igralne hiške. Zraven plezalne stene je umeščena vrvna mreža, po kateri lahko otroci splezajo na podest. Od tukaj imajo na izbiro veliko možnosti – prehod skozi odprtino v hiško, skrivanje/igra v hiški, uživanje ob spustih na toboganu, plezanje po vrvni mreži ali dostop do horizontalne lestve. Okoli balkončka smo namestili varovalno mrežo, za malo večje pa smo pri strani dodali še horizontalno lestev z inox prečkami, preko katere je tudi mogoč sestop iz podesta oz. dostop nanj.

Igralo za razvoj motorike je umeščeno na čudoviti ravni lokaciji na SV delu Vipavske doline s prekrasnimi pogledi na trnovski rob, del Julijcev in italijanske dolomite.