Prvi zaključen projekt v 2023 je bila obnova gozdne učne poti v primestnem gozdu Panovec v Novi Gorici.

Projekta smo se lotili že v začetku 2022, ko smo sodelovali pri snovanju idej za obnovo obstoječe gozdne učne poti ter dodajanje novih vsebin v Panovcu. Obnova se je izvedla v sklopu mednarodnega projekta Tangram preko Regijske razvojne agencije Severne Primorske. Goriška hiška je bila na razpisu izbrana kot izvajalec, lokalna območna enota Zavoda za gozdove pa je poskrbela za vsebino ter nadzor.

Gozdna učna pot je krožna pot z izhodiščem pri uvozu v Panovec pri Zavodu za gozdove v Rožni dolini. Vzdolž poti smo nadomestili stare dotrajane table, ki so označevale različne drevesne vrste z 32 novimi tablami, ki obiskovalcem prikažejo neverjetno pestrost vrst na tem območju. Table smo opremili s QR kodami, ki vodijo do več informacij o posamezni drevesni vrsti za tiste bolj vedoželjne.

Poleg tega smo vzdolž poti namestili tudi 6 večjih informativnih tabel, ki predstavljajo zgodovino območja, rastlinsko in živalsko pestrost ter klimatske spremembe. Vsebino so v skladu s strokovnimi dognanji zagotovili na Zavodu za gozdove.

Na izhodišču gozdne učne poti smo namestili večnamenske didaktične elemente. Sama postavitev elementov omogoča formiranje več učnih skupin, sedišča, brvi in prepleti hlodov pa se lahko uporabijo tudi kot gibalni izzivi za najmlajše.Ob makadamski cesti smo postavili dva akacijeva hloda, ki sta v podlago sidrana z železnimi nosilci in služita kot klopi za sedenje. Za njima smo namestili hrastove klopi oz. brvi v cikcak postavitvi, nizek preplet hlodov ter čoke različnih višin.

Druga večja novost je otroško igralo ob piknik prostoru. Osnovo igrala predstavlja preplet akacijevih hlodov, ki so spojeni v piramido. Na dveh zunanjih stenah igrala smo namestili plezalno steno z kombinacijo profesionalnih oprimkov za športno plezanje in unikatnih kamnitih oprimkov narejenih iz kraškega kamna. Na drugi strani igrala se nahaja manjši podest na višini 1,3 m, do katerega lahko otroci dostopajo preko odprtine na plezalni steni ali preko vrvne mreže na drugi strani igrala. Pod podestom se nahaja prostor za skrivanje in kreativno igro; tam smo namestili tudi tri čoke za sedenje. Pod didaktičnimi elementi in igralom smo uredili tudi ustrezno podlago – lesne sekance.

Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem, ki so kakorkoli pomagali pri realizaciji projekta: Helena, Zoran, Greti, Lucija, Jure, Matevž, Matej in Svit – hvala!